Stowarzyszenie JUVENILIS
- z młodzieńczą siłą

Cele działania

MŁODZIEŻ

Aktywizacja młodzieży, poszerzanie ich doświadczeń osobistych poprzez kontakt ze sztuką, rozwój wyobraźni,
postaw twórczych. Pobudzenie naturalnej ekspresji i rozwój wrażliwości artystycznej. Propagowanie i organizacja wymian międzykulturowych.

SPOŁECZEŃSTWO

Wspieranie społecznej
i zawodowej aktywności obywateli. Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Poruszanie ludzkich problemów, aktywizacja do pomagania potrzebującym
i niepełnosprawnym.

EDUKACJA

Działalność oświatowa
i kulturalna, promocja
i organizowanie wolontariatu. Działania edukacyjne i medialne zwiększające wrażliwość społeczną i promującą sztukę tworzoną przez niezależnych artystów. Działalność charytatywna.

ZDROWIE I ŚRODOWISKO

Ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej
i ekologii. Promowanie form kreatywnego spędzania czasu wolnego. Rozwijanie osobowości i poszerzanie zainteresowań oraz upowszechnianie zdrowego
stylu życia.

Zostań WOLONTARIUSZEM!


Chcesz pomóc przy organizacji wydarzeń?
Masz ciekawe pomysły - którymi chcesz się podzielić?
Już dziś możesz zostać członkiem naszego stowarzyszenia!
Wystarczy, że wypełnisz deklarację, a my odezwiemy się do Ciebie!

Ukierunkowanie działań

Cztery kierunki na które kładziemy największy nacisk podczas działań naszego stowarzyszenia:
Nasze MOTTO: Bądź razem z nami ZMIANĄ, którą chcesz dostrzec w świecie!

Chcemy działać dla każdego – dla młodszego i starszego dlatego naszą grupą docelową jest całe lokalne społeczeństwo.

Młodzi ludzie to grupa wchodząca dopiero na ścieżkę zbierania swojego doświadczenia, dlatego też to właśnie do nich kierowane będą w największej mierze nasze działania – procentowo na równi z edukacją. Dlaczego właśnie z edukacją? Ponieważ jesteśmy zdania że wyedukowana młodzież tworzy wyjątkowe społeczeństwo. Ludzie starsi, którzy tę ścieżkę mają za sobą i posiadają pokaźny bagaż cennego doświadczenia chętnie się nim dzielą i włączają się w działania stowarzyszenia; tym samym przekazując wiedzę młodszemu pokoleniu.

Zaangażowanie w nasze działania wszystkich grup wiekowych i społecznych pokazuje, że powszechne opinie o braku wspólnego języka pomiędzy nimi i złych relacjach to fikcja. Niesamowite rezultaty i osiągnięte cele, które przyniosły wspólne przedsięwzięcia niejednokrotnie udowodniły że bariery psychologiczne, społeczne i mentalne nie są problemem ogólnym a zależą od nas samych.

Edukacja na różnym szczeblu, dotykająca różne tematy jest nieodzownym elementem do stworzenia spójnego, wspierającego się społeczeństwa lokalnego które uwrażliwiać będzie się wzajemnie na życie w zdrowiu psychicznym jak i fizycznym oraz w zgodzie z naturą człowieka i w jego naturalnym środowisku.

 • MŁODZIEŻ

  Młodzież jest specyficzną grupą, która wraz z rozwojem swojej burzliwej osobowości rozwija swoje umiejętności i talenty. Chcemy pomóc ukierunkować ten rozwój. Dać im możliwość realizowania konkretnych celów i samorozwoju. Dzięki temu młode osoby nauczą się kształtować odpowiednie postawy społeczne i obywatelskie.

 • SPOŁECZEŃSTWO

  Są to wszyscy ludzie, naszej "małej" i "dużej" Ojczyzny. Dzięki naszym działaniom, zwiększającym dostęp do pogłębiania wiedzy - będą mogli kształcić się niezależnie od wieku. Dzisiejsza rozchwiana gospodarka poszukuje ludzi z różnymi specjalizacjami. Nasze działania pomogą zdobywać te doświadczenia.

 • EDUKACJA

  Jest niezwykle istotna w życiu każdego z nas. Dzięki temu, że nieustannie ją pogłębiamy i zdobywamy nowe umiejętności - radzimy sobie w życiu (w naszym lokalnym środowisku). Nasze projekty mają charakter edukacyjny, dlatego każdy uczestnik, współpracujący z nami może wynieść coś nowego, zwiększając swój bagaż doświadczeń.

 • ZDROWIE I ŚRODOWISKO

  Okres naszego życia może być krótszy lub dłuższy. Zależnie od zachowań, które wiodą prym w naszym życiu. Dbałość o środowisko wpływa nie tylko na wygląd otoczenia - ale także na powietrze, którym każdy z nas oddycha. Działając, poruszamy kwestie zdrowego odżywiania się, kultury fizycznej i dbałości o środowisko naturalne.

Nasza drużyna

Osoby wchodzące w skład zarządu "Stowarzyszenia JUVENILIS - z młodzieńczą siłą" , ich obowiązki i kontakt.
Wszyscy członkowie stowarzyszenia - Kliknij tutaj!
Uploaded image

Katarzyna Góra

Prezes Zarządu
k.gora@juvenilis.pl
Reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Kieruje pracami Zarządu, koordynuje pracę stowarzyszenia, zawiera porozumienia o współpracy z innymi instytucjami. Dba o pozytywny wizerunek organizacji.
Dowiedz się więcej o Pani Prezes – tutaj!
Uploaded image

Alicja Gębala

Wiceprezes Zarządu
a.gebala@juvenilis.pl
Zastępuje Prezesa w przypadku jego nieobecności. Wykonuje czynności wynikające z podziału zadań. Koordynuje pracę stowarzyszenia i dba o jego pozytywny wizerunek.
Dowiedz się więcej o Pani Wiceprezes – tutaj!
Uploaded image

Anna Wąsowicz

Prowadzi dokumentację pracy Zarządu. Przygotowuje materiały na zebrania i spotkania. Prowadzi dokumentację statutową. Reprezentuje stowarzyszenie w mediach i dba o jego pozytywny wizerunek.
Dowiedz się więcej o Pani Sekretarz – tutaj!
Uploaded image

Grzegorz Knapik

Kieruje gospodarką finansową Stowarzyszenia. Prowadzi zapis składek, przychodów i rozchodów. Przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe, sporządza umowy z pracownikami i wypłaca im należności. Dowiedz się więcej o Panu Skarbniku – tutaj!

Opinie o stowarzyszeniu

Opienie dotyczące zrealizowanych przedsięwzięć, projektów i wydarzeń.

PROJEKTY

Stowarzyszenie realizuje projekty współfinansowane przez następujące instytucje:
Gmina Skawina

 • GRILLOWANIE po skawińsku!

  Skawiński rodzinny konkurs kulinarny „Grillowanie po skawińsku” 10 kwietnia skawińskie stowarzyszenie Juvenilis – z młodzieńczą siłą, już po raz drugi  rusza z organizacją skawińskiego rodzinnego konkursu kulinarnego. Zmieniona formuła i ciekawy  temat przewodni mają zachęcić jak najwięcej mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze (…)

 • Warsztaty z Robotyki

  WARSZTATY Z ROBOTYKI dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zelczynie Stowarzyszenie Juvenilis – z młodzieńczą siłą serdecznie zaprasza wszystkie chętne dzieci z SP w Zelczynie do udziału w warsztatach z robotyki. Celem projektu jest innowacyjna edukacja młodych ludzi oparta na rozwiązaniach inżynierskich – przełamania oporów związanych z uczeniem nowych technologii, które są bardzo ważne dla rozwijającej (…)

 • DOPALACZOM mówię NIE!

  W miniony wtorek w Szkole Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie odbył się finał konkursu „Uświadamiajmy się wzajemnie – tu i teraz, dziś i jutro, zawsze dbam o siebie i Ciebie”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Juvenilis z młodzieńczą siłą. Konkurs odbywał się w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Skawina. Dopalacze to narkotyki wyjątkowo niebezpieczne (…)

 • DOPALACZOM mówię NIE!

  Konkurs „Uświadamiajmy się wzajemnie – tu i teraz, dziś i jutro, zawsze dbam o siebie i Ciebie”. „Nie daj się wypalić DOPALACZOM!” – konkurs organizowany w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, który jest współfinansowany ze środków z budżetu gminy Skawina.  Różnego rodzaju dopalacze działają negatywnie nie tylko na zdrowie, ale i na psychikę (…)

 • Sprawdź się w teście wiedzy o historii Skawiny!

  „Test wiedzy o historii Skawiny” jest realizacją zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Skawina. Skąd wziął się pomysł na organizację takiego konkursu? Pomysł zrodził się podczas spotkania, na którym pisaliśmy wnioski o dofinansowanie w ramach zadań publicznych. Wówczas szukaliśmy takich zagadnień, które dotychczas nie były poruszane w naszej gminie. Chcieliśmy stworzyć i zapoczątkować cykl corocznych (…)

PARTNERZYSPONSORZYNajnowsze wiadomości

Aktualności z działań podejmowanych przez nasze stowarzyszenie:

Pozostań z nami w kontakcie

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem, pomóc przy realizacji projektów lub poprostu chcesz o coś zapytać - skontaktuj się z nami!