Nasza misja

Cele działania, to przede wszystkim...

 

DZIECI I MŁODZIEŻ Aktywizacja dzieci i młodzieży, poszerzanie ich doświadczeń osobistych poprzez kontakt ze sztuką, rozwój wyobraźni, postaw twórczych. Pobudzenie naturalnej ekspresji i rozwój wrażliwości artystycznej. Propagowanie i organizacja wymian międzykulturowych.
DOROŚLI I SENIORZY Wspieranie społecznej i zawodowej aktywności obywateli. Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Poruszanie ludzkich problemów, aktywizacja do pomagania potrzebującym i niepełnosprawnym.
EDUKACJA Działalność oświatowa i kulturalna, promocja i organizowanie wolontariatu. Działania edukacyjne i medialne zwiększające wrażliwość społeczną i promującą sztukę tworzoną przez niezależnych artystów. Działalność charytatywna.
ZDROWIE I ŚRODOWISKO Ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i ekologii. Promowanie form kreatywnego spędzania czasu wolnego. Rozwijanie osobowości i poszerzanie zainteresowań oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia.

NASZE MOTTO:

RAZEM ZMIENIAJMY ŚWIAT!

Chcemy działać dla każdego – dla młodszego i starszego dlatego naszą grupą docelową jest całe lokalne społeczeństwo. Młodzi ludzie to grupa wchodząca dopiero na ścieżkę zbierania swojego doświadczenia, dlatego też to właśnie do nich kierowane będą w największej mierze nasze działania – na równi z edukacją. Dlaczego właśnie z edukacją? Ponieważ jesteśmy zdania że wyedukowana młodzież tworzy wyjątkowe społeczeństwo. Ludzie starsi, którzy tę ścieżkę mają za sobą i posiadają pokaźny bagaż cennego doświadczenia chętnie się nim dzielą i włączają się w działania stowarzyszenia; tym samym przekazując wiedzę młodszemu pokoleniu.

Zaangażowanie w nasze działania wszystkich grup wiekowych i społecznych pokazuje, że powszechne opinie o braku wspólnego języka pomiędzy nimi i złych relacjach to fikcja. Niesamowite rezultaty i osiągnięte cele, które przyniosły wspólne przedsięwzięcia niejednokrotnie udowodniły że bariery psychologiczne, społeczne i mentalne nie są problemem ogólnym a zależą od nas samych. Edukacja na różnym szczeblu, dotykająca różne tematy jest nieodzownym elementem do stworzenia spójnego, wspierającego się społeczeństwa lokalnego które uwrażliwiać będzie się wzajemnie na życie w zdrowiu psychicznym jak i fizycznym oraz w zgodzie z naturą człowieka i w jego naturalnym środowisku.

NASZA MYŚL PRZEWODNIA:

MŁODZIEŻ

Młodzież jest specyficzną grupą, która wraz z rozwojem swojej burzliwej osobowości rozwija swoje umiejętności i talenty. Chcemy pomóc ukierunkować ten rozwój. Dać im możliwość realizowania konkretnych celów i samorozwoju. Dzięki temu młode osoby nauczą się kształtować odpowiednie postawy społeczne i obywatelskie.

SPOŁECZEŃSTWO

Są to wszyscy ludzie, naszej "małej" i "dużej" Ojczyzny. Dzięki naszym działaniom, zwiększającym dostęp do pogłębiania wiedzy - będą mogli kształcić się niezależnie od wieku. Dzisiejsza rozchwiana gospodarka poszukuje ludzi z różnymi specjalizacjami. Nasze działania pomogą zdobywać te doświadczenia.

EDUKACJA

Jest niezwykle istotna w życiu każdego z nas. Dzięki temu, że nieustannie ją pogłębiamy i zdobywamy nowe umiejętności - radzimy sobie w życiu (w naszym lokalnym środowisku). Nasze projekty mają charakter edukacyjny, dlatego każdy uczestnik, współpracujący z nami może wynieść coś nowego, zwiększając swój bagaż doświadczeń.

ZDROWIE I ŚRODOWISKO

Okres naszego życia może być krótszy lub dłuższy. Zależnie od zachowań, które wiodą prym w naszym życiu. Dbałość o środowisko wpływa nie tylko na wygląd otoczenia - ale także na powietrze, którym każdy z nas oddycha. Działając, poruszamy kwestie zdrowego odżywiania się, kultury fizycznej i dbałości o środowisko naturalne.

Aktualne, wybrane dane za 2017 rok: