Nasz zespół

Katarzyna Góra
Prezes Zarządu
Aplikantka radcowska. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Pracę magisterską pod tytułem „Konstytucyjna koncepcja ochrony prawa do życia” obroniła w 2013 r. w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Tulei. W 2010 r. ukończyła również studia I stopnia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała już w czasie studiów w korporacji prawniczej i kilku krakowskich kancelariach. W pracy zawodowej szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem handlowym i gospodarczym oraz prawem zamówień publicznych.
Alicja Gębala
Wiceprezes Zarządu
Mieszkanka Polanki Hallera. Ukończyła medycynę weterynaryjną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Na co dzień jako lekarz weterynarii spełnia swoje marzenie z dzieciństwa. Praca ze zwierzętami i ludźmi jest dla niej wyzwaniem, które jednocześnie daje ogromną satysfakcję. W czasie studiów działała w Duszpasterstwie Akademickim oraz w Międzynarodowym Zrzeszeniu Studentów Weterynarii – IVSA Lublin. Była niezastąpionym wolontariuszem parafialnym Światowych Dni Młodzieży. Obecnie jest aktywnie zaangażowana w życie społeczności lokalnej m.in. poprzez działanie w Stowarzyszeniu „MożeMy”. Ogromną radość daje jej współtworzenie wydarzeń, które łączą, mobilizują oraz wspierają ludzi. Uważa, iż od każdego człowieka, który pojawi się w naszym życiu możemy bardzo wiele się nauczyć. Dąży do tego by w przyszłości, kiedy spojrzy wstecz stwierdziła, że nie zmarnowała żadnej szansy.

Anna Wąsowicz
Sekretarz
Urodziła się 23 maja 1976 r. w Skawinie i do dziś tu mieszka. Z wykształcenia jest prawnikiem. Pracuje w Starostwie Powiatowym w Krakowie jako Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Likwidacji Ruchomości. Z natury jest optymistką, sangwinikiem. Cecha charakterystyczna to otwartość na relacje z ludźmi. Już będąc w szkole średniej a później także podczas studiów dość aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszej gminy. W 1998 r. zaangażowała się w działalność „Porozumienia dla Skawiny”. Potem rozszerzała swoją pracę społeczną. Obecnie jest członkiem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Członkiem Rady Fundacji Dar Serca w Skawinie oraz członkiem Stowarzyszenia „JUVENILIS – z młodzieńczą siłą”. Od trzech kadencji jest radną. Jej dotychczasowa działalność jako radna to przede wszystkim praca z młodzieżą i działalność na rzecz dzieci. Przez dwie kadencje była opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej. Efekt tej pracy to min. koncerty charytatywne, konkursy i imprezy dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdy. Ma także wspaniałą rodzinę. Mąż Łukasz jest inżynierem. Jest mamą dwóch synów: 8-letniego Benedykta i 6-letniego Juliana. W codziennym życiu znajduje również czas na realizowanie swoich upodobań i pasji. Jej największą pasją a zarazem ciągłym marzeniem są podróże – te bliskie i dalekie. Kilka lat temu odkryła w sobie pasję kulinarną. Wolny czas spędza aktywnie. Według niej spacery, wędrówki, rower to najlepszy sposób na relaks.
Grzegorz Knapik
Skarbnik
Urodzony 29 kwietnia 1995 roku w Krakowie, od urodzenia mieszkaniec Gminy Skawina. Pomysłodawca i założyciel „Stowarzyszenia JUVENILIS – z młodzieńczą siłą”. Swoje życie łączy z Krakowem, ukończył Technikum Łączności nr 14 w zawodzie technik elektronik, a obecnie studiuje na Uniwersytecie Ekonomicznym, na kierunku Inżynieria Organizacji i Zarządzania. Jego głównym zamiłowaniem jest szeroko rozumiany „wolontariat”, elektronika i informatyka. Oprócz tego posiada umiejętności muzyczne – ukończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia w klasie akordeonu. W latach 2008-2010 radny III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie, następnie w latach 2010-2012 przewodniczący IV kadencji skawińskiej MRM. W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku uczestnik prestiżowej Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów w Warszawie. Od 2015 roku – radny rady sołeckiej w Zelczynie, z którą wspólnie działa i realizuje projekty na rzecz lokalnej społeczności. Administrator i twórca stron internetowych (między innymi Juvenilis.pl, Zelczyna.pl, ForumSkawina.pl, Lexilio.pl). Współorganizator koncertów, imprez i festynów. Uważa, że robi to co lubi – ponieważ właśnie te rzeczy przynoszą mu największą satysfakcję.

Lucyna Knapik
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Czech
Członkini Komisji Rewizyjnej

Magdalena Knapik
Członkini Komisji Rewizyjnej

Piotr Lempart
Członek zwyczajny
Urodzony 3 lipca 1994 roku, mieszkaniec wsi Ochodza. Ukończył Technikum Kształcenia Środowiska nr 24 w Krakowie, a pod koniec 2016 roku Szkołę Przygotowawczą w Gliwicach otrzymując stopień – Szeregowy rezerwy. Interesuje się rozwojem osobistym i psychologią interdyscyplinarną. Dołączył do stowarzyszenia gdyż wierzy, że zmiany same nie nastąpią i nie należy odkładać rzeczy na później, powinno się działać. W Juvenilis od stycznia 2017 roku.
Magdalena Lupa
Członkini zwyczajna
Magdalena Lupa – mieszkanka Skawiny, pracująca dla jednej z Krakowskich firm. Ukończyła studia magisterskie o kierunku Rachunkowość i Controlling na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z pasji i zamiłowania od dawien dawna działająca społecznie, m.in.: była Prezes Koła Naukowego Zachowań Organizacyjnych „Idea” przy jednej z Katedr Uniwersytetu na którym studiowała, wiceprzewodnicząca III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Skawinie, przewodnicząca skawińskiego Liceum Ogólnokształcącego. Miała możliwość współpracować na różnym szczeblu z prywatnymi podmiotami gospodarczymi, korporacjami, jednostkami finansowanymi ze środków publicznych oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Poza pracą i zamiłowaniami zainteresowana tematyką związaną z zarządzaniem wiedzą, informacją, zachowaniami organizacyjnymi, metodami organizacji i zarządzania oraz potencjałem ludzkim. Zawsze chętna i w pełni gotowa do realizowania nowych pomysłów. Uważa, że młodzież posiada ogromny potencjał którzy odpowiednio ukierunkowany i dobrze wykorzystany da niesamowite rezultaty i wyniki.

Kamil Ożóg
Członek zwyczajny
Kamil Ożóg – współzałożyciel stowarzyszenia, od początku pełniący funkcję v-ce prezesa. Absolwent I LO w Krakowie, obecnie studiuje na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wśród wielu obszarów zainteresowań można wymienić politykę krajową i zagraniczną, muzykę, języki, podróżowanie czy historię. Stara się być na bieżąco z tym co dzieje się na świecie a także w miarę możliwości wpływać na otaczającą nas rzeczywistość i czynić ją coraz lepszą. Wierzy, że młodość daje odwagę do podejmowania trudnych wyzwań a jednocześnie zachęca do poszukiwania i odróżniania się od tego co już było. Dlatego związał się ze stowarzyszeniem, które stwarza możliwości do działania młodym ludziom, zachęca do wyrażania siebie i do urzeczywistniania pomysłów, których jedna osoba nigdy nie mogła by zrealizować. Młodość to przyszłość i im szybciej to zrozumiemy, tym szybciej przyszłość stanie się teraźniejszością.
Anna Starowicz
Członkini zwyczajna; Główna Księgowa

Paulina Starowicz
Członkini zwyczajna