Na polskich wsiach można zobaczyć wiele kombajnów. Wykorzystanie wskazanej maszyny rolniczej przyczynia się do tego, że pszenica, żyto, bądź jęczmień są nie tylko zbierane z pola, ale również przetwarzane. Takie działanie sprawia, że rolnicy mają dużo mniej pracy. W jaki sposób działa kombajn zbożowy?

Kombajn zbożowy – maszyna jednoetapowa

Wskazane urządzenie rolnicze wykorzystuje się do pozyskiwania zbóż z pól uprawnych. Maszyna jest bardzo duża. Długość sięga nawet kilkunastu metrów. Określony pojazd charakteryzuje się działaniem jednoetapowym, ponieważ równocześnie łączy elementy, które kiedyś były wykonywane przy zastosowaniu różnych przyrządów. Kombajn zbożowy doprowadza do jednoczesnego koszenia i młócenia, dlatego też czas niezbędny do przeprowadzenia żniw jest o wiele krótszy. Na dużych farmach posiadanie kombajnu to konieczna inwestycja, gdyż pozwoli to na pełne wykorzystanie potencjału posiadanych pól.

Budowa kombajnu zbożowego

Opisywane urządzenie ma wiele podzespołów mechanicznych, które współdziałają i przyczyniają się do odłączenia zboża od kłosa. W przypadku, gdy dojdzie do awarii części do kombajnów, konieczna jest natychmiastowa naprawa. Jest to ważny aspekt, gdyż w przypadku gospodarstwa rolnego nie można sobie pozwolić na przestój, który związany jest z poniesieniem strat finansowych.

W przedniej części maszyny znajduje się nagniatacz, który służy ustawieniu łanów zbóż we właściwy sposób, zagarnianiu ich do siebie, aby ułatwić ścięcie łodygi na właściwym poziomie. Do cięcia wykorzystywane są ostrza, które tworzą układ tnący. W dalszej kolejności zboże przenoszone jest do wnętrza urządzenia za pośrednictwem zespołu transportowego. Określony element złożony jest z podajnika ślimakowo-palcowego, chwytacza kamieni, a ponadto przenośnika. Łany trafiają do bębna młócącego, a następnie do klepiska (metalowe sito). W tym miejscu ziarno jest młócone oraz odłączone od słomy. Wytrząsacz służy do oddzielenia od słomy niezmłóconych ziaren zbóż. Mechanizm ten sprawia, że cięższe, a także drobniejsze ziarna umieszczane są na dnie pojemników, natomiast lekka słoma i plewy pozostają na wyższym poziomie.

Kombajn zbożowy jako jedna z ważniejszych maszyn w gospodarstwie rolnym

Wybór kombajnu zbożowego powinien być dostosowany do obszaru, który będzie obsługiwany z wykorzystaniem określonej maszyny. W sytuacji, gdy areał jest mały bądź też podzielony na mniejsze obszary, najlepiej wybrać kombajn charakteryzujący się tradycyjną budową. W przypadku, gdy pola wyróżniają się wysoką kulturą uprawy, lepszy będzie kombajn mający konstrukcję rotorową. Niezależnie od typu posiadanego pola, koniecznie trzeba sprawdzić dostępność części zamiennych do określonego modelu kombajnu. Koszt związany z naprawą maszyny może być zbyt wysoki, gdy źle wybierze się model kombajnu.